Z życia szkoły - rok szkolny 2014/2015
Program Uroczystości - 50-lecia Szkoły w Zagórzanach PDF Drukuj Email

 

930 - zbiórka uczniów pod szkołą i wspólny przemarsz do kościoła

1000 – Msza Święta w Kościele p.w. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika i poświęcenieppppp sztandaru

1045 – przemarsz z Kościoła do budynku szkoły

1100 – okolicznościowe przemówienie dyrektora ZS w Zagórzanach

1115 – przekazanie sztandaru i nadanie imienia

1130 – wystąpienie Wójta Gminy Gorlice i wręczenie nagród

1200 – wystąpienia zaproszonych gości

1215 – część artystyczna w wykonaniu uczniów

1245 – uroczysty obiad

 

 

 

 
Hymn Zespołu Szkół w Zagórzanach PDF Drukuj Email

 

 


Ref.  2x
O szkoło moja szkoło
Bardzo dobrze tutaj jest
Zawsze jesteś mą opoką
I wprowadzasz w życie mnie


Zwrotka 1.
Kreatywność twoją tarczą
Edukacja wielki cel
Nowatorstwem się kierujesz
I dlatego twórczo jest


Ref.  2x
O szkoło moja szkoło
Bardzo dobrze tutaj jest
Zawsze jesteś mą opoką
I wprowadzasz w życie mnie


Zwrotka 2.
Ty nas wspierasz, edukujesz
Twoje imię wdzięczne jest
To Komisja Edukacji
Patron nasz po życia kres


Ref.  2x
O szkoło nasza szkoło ………………

 

 

 


 

 


 
„W krainie Zdrowia” PDF Drukuj Email

 

 

pppppW dniu 8 października 2014 r. odbyło się zorganizowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i dyrekcję Zespołu Szkół w Szymbarku X Gminne Spotkanie Plenerowe „A u nas już jesień”. Impreza pod hasłem „ W krainie Zdrowia” miała miejsce na terenie szymbarskiego Kasztelu i Skansenu. Aby wzbogacić swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania, uczniowie klasy III SP w składzie: Martyna Machowska, Kinga Zielińska, Kacper Sierant i Dawid Orłowski pod opieką pani Ewy Zasowskiej wzięli udział w tej  imprezie. Najpierw obejrzeli ciekawe przedstawienie „W krainie Zdrowia”, a następnie zwiedzili Kasztel, wykonali zespołową pracę plastyczną, zwiedzili wystawę „zioła w tradycji Pogórza” oraz wzięli udział w zajęciach warsztatowych z obróbką lnu, zwiedzili Chałupę z Moszczenicy, gdzie poznali tradycyjny wyrób masła, lepili w glinie i zwiedzili wystawę „Na co dzień i od święta” – strój pogórzański. W trakcie trwania imprezy można było poczęstować się smaczną gorącą zupą, pierogami, owocami i chlebem z masłem wcześniej przez siebie zrobionym. Na zakończenie uczestnicy imprezy otrzymali dyplom i upominek.

 

Ewa Zasowska

Więcej zdjęć w galerii >>

 

 

 

 
„Turysto! Szanuj środowisko!” PDF Drukuj Email

 

pppppW dniach 1–3 października 2014 roku uczniowie Zespołu Szkół w Zagórzanach wraz ze swoimi opiekunami wzięli udział w sprzątaniu okolicy naszej szkoły, przyłączając się w ten sposób do akcji „Sprzątanie świata - Polska 2014”. Uczniowie zaopatrzeni w worki, rękawice, odpowiedni strój i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji ruszyli spod szkoły według przygotowanego harmonogramu. Klasy I – III SP posprzątały obejście szkoły i teren wokół Domu Ludowego. Klasa IV teren przy drodze w kierunku Nadleśnictwa, klasa V boczną drogę od Domu Ludowego w kierunku kościoła, klasa VI teren przy drodze od szkoły do kościoła.

pppppUczniowie zebrali 11 worków odpadów, które posegregowali i złożyli do odpowiednich pojemników. Wspólna lekcja poszanowania środowiska promuje nieśmiecenie, buduje poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, uczy segregacji odpadów. Udział w akcji jest już wieloletnią tradycją naszej szkoły.

 

Małgorzata Augustyn


Więcej zdjęć w galerii >>

 

 

 
"Moje miasto Gorlice" PDF Drukuj Email

 


pppppW dniu 30.09.2014 r. uczniowie klasy II i III SP pod opieką pań:  Ewy Zasowskiej i Renaty Wantuch wybrali się na wycieczkę do Gorlic. W pierwszej kolejności uczniowie zwiedzili najstarszą kapliczkę w mieście z XVII w. Następnym punktem wycieczki był Dwór Karwacjanów z XV w., obecnie m. in. Siedziba Galerii Sztuki. W sali wystawowej zobaczyli wystawę malarstwa. Następnie udali się do kościoła parafialnego – bazyliki mniejszej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z końca XIX w. Kolejnym punktem wycieczki był Ratusz Miejski. Uczniowie dowiedzieli się, że kiedyś mieściła się apteka, w której prowadził prace badawcze Ignacy Łukasiewicz oraz zapoznali się z historyczną postacią ks. Bronisława Świeykowskiego. Z wieży ratuszowej uczniowie mieli okazję podziwiać panoramę miasta. Ciekawych informacji dotyczących historii rozwoju przemysłu naftowego  w rejonie Gorlic dostarczyło Muzeum Regionalne PTTK, a nasz rejon stanowi kolebkę światowego przemysłu naftowego. Stałą ekspozycją jest również Wielka Wojna, w tym głównie bitwy pod Gorlicami stoczonej w maju 1915 roku. W osobnej sali prezentowane są pamiątki związane z księdzem Bronisławem Świeykowskim burmistrzem miasta „z dni grozy”. Na zakończenie uczniowie udali się na Dworzysko, tzw. rynek maślany, gdzie poznali legendę bohaterskiej mieszczki – Tereski.

 


Ewa Zasowska

Więcej zdjęć w galerii >>

 

 

 

 

 
„My z niego wszyscy” PDF Drukuj Email

 


pppppŚwiat nie zna jeszcze ogromu ofiar poniesionych przez Polskę w tej walce. Doszczętnie zniszczenie stolicy, 5 milionów pomordowanych w obozach, kilka milionów „żywych trupów”, zrujnowanych psychicznie i fizycznie, miliony wywiezionych w głąb Rosji i rozproszonych po świecie, bezprzykładne spustoszenie gospodarcze – oto wkład Polski do tej wojny, przewyższający to, co złożyły na ołtarzu wspólnej sprawy wszystkie inne narody demokratyczne.
pppppPolska ma zatem niezaprzeczalne prawo do szacunku i pomocy całej ludzkości cywilizowanej, stała się bowiem symbolem wierności sojuszom, bezkompromisowości i walczącej demokracji.


„Testament Polski Walczącej, 1 lipca 1945 r.”


pppppObowiązkiem wolnego społeczeństwa jest przywoływanie niepodległościowej tradycji, pamięć o wydarzeniach, które dawały narodowi siłę moralną do przetrwania czasów zaborów, okupacji, komunistycznej dyktatury. W roku 2014 przypadają okrągłe rocznice: 220. insurekcji kościuszkowskiej, 100. Wielkiej Wojny, 75. II wojny światowej, 70. powstania warszawskiego.
pppppRównież  75 lat temu, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Jesteśmy spadkobiercami dziedzictwa Polskiego Państwa Podziemnego, my tu w Zagórzanach również. Dziś dane nam żyć w wolnym kraju, a testament przodków został zrealizowany.

Małgorzata Stępień

 

Więcej zdjęć w galerii >>

 

 

 

 
,,Gdy liście opadać będą z drzew, odprowadźcie mnie tutaj…” 83. rocznica śmierci Premiera PDF Drukuj Email

 


pppppW dowód pamięci i uznania zasług Aleksandra hr. Skrzyńskiego uczniowie klas III-VI SP oraz gimnazjaliści 25 września złożyli wiązankę i znicze w rocznicę śmierci Premiera RP. Propagowanie wiedzy o wielkich osobistościach Zagórzan i rozwijanie zainteresowań przeszłością własnej miejscowości jest ważną częścią edukacji obywatelskiej i regionalnej. Młodzież szkolna rozumie, że Mauzoleum Skrzyńskich jest wyjątkowym obiektem kulturowym. Zagórzany należą do tych nielicznych miejscowości, które dały Polsce premiera i przyjęły jego szczątki.
pppppAleksander Skrzyński doceniał walory malowniczego krajobrazu, świadomie wybrał to miejsce wiecznego spoczynku. Jego słowa  ,,Gdy liście opadać będą z drzew kiedyś jesienią, odprowadźcie mnie tutaj…” stały się inspiracją dla tegorocznych obchodów. Lekcje w terenie poprowadzili: Małgorzata Stępień, Małgorzata Augustyn, Ewa Zasowska, Krystyna Holik i Ryszard Jamro.

Małgorzata Stępień

Więcej zdjęć w galerii >>

 

 

 
XXIV Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka PDF Drukuj Email


ppppp23.września 2014 r. w Zespole Szkół w Zagórzanach odbyło się spotkanie autorskie  zorganizowane przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice w ramach XXIV Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej z udziałem twórców, poetów i literatów z kraju i zagranicy.
W tegorocznym spotkaniu udział wzięli uczniowie klas V - VI SP oraz I- III G.  Przybyłych gości powitali Dyrektor Zespołu Szkół w Zagórzanach mgr Iwona Jamro oraz Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice mgr Franciszek Rzeszutek. W ,,poetycką podróż” zabrali nas: Aleksander Gordon – poeta, prozaik, literaturoznawca ze Lwowa, Artur Grabowski – poeta, plastyk, grafik, Andrzej Żmuda – dziennikarz, poeta, krytyk literacki i wydawca.

 

Joanna Nosal

Czytaj więcej >>

Więcej zdjęć w galerii >>

 

 

 

 
Noś odblaski - bądź widoczny! PDF Drukuj Email

 

 

pppppW  dniu  17.09.2014 r.  w Zespole Szkół w Zagórzanach odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami policji i firmy ubezpieczeniowej – sponsora znaczków odblaskowych. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach szkolnego programu zintegrowanej polityki bezpieczeństwa.
pppppSpotkania z policjantami są organizowane co roku dla najmłodszych uczniów, aby utrwalać poprawne poruszanie się po drogach. Tym razem miało ono jednak szczególny cel, bowiem od pierwszego września wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mają obowiązek noszenia odblasków po zmroku na drodze w terenie zabudowanym. Dzieci miały za zadanie przypomnieć rodzicom o tym obowiązku.
Spotkanie miało dwa etapy. W pierwszej części uczniowie kas I-III pod opieką swoich wychowawczyń: Marzeny Nikiel, Renaty Wantuch i Ewy Zasowskiej przygotowali przedstawienie dotyczące bezpieczeństwa na drodze oraz urządzili pokaz mody „odblaskowej. 
Następnie odbyły się zajęcia dla najmłodszych w terenie.
Policjanci przekazali uczniom wiele cennych informacji, dotyczących bezpieczeństwa na drodze, a także przekazali ładne znaczki odblaskowe dla wszystkim, aby zawsze byli dobrze widoczni na drodze.

Marzena Nikiel

Więcej zdjęć w galerii >>

 

 

 

 

 

 
Witaj, szkoło! PDF Drukuj Email


pppppPoczątek roku szkolnego, początek miesiąca, początek tygodnia  – 1 września 2014 roku w poniedziałek wkroczyliśmy do szkoły z dużymi zmianami organizacyjnymi: sześciolatkami, darmowym podręcznikiem dla pierwszaków, bez dzwonków lekcyjnych dla uczniów pierwszego etapu, z dobrze przygotowaną salą zajęć świetlicowych do odrabiania zadań domowych. Wyremontowany górny korytarz i całkowicie odnowiona pracownia fizyczno-chemiczna czekają na starszych uczniów. Troje naszych nauczycieli: mgr Alicja Pyznar, ks. mgr Krzysztof Baran i mgr Tomasz Górski po pomyślnie zdanym egzaminie awansowało do stopnia nauczyciela mianowanego. Gratulacje i nagrody jubileuszu pracy od dyrektora szkoły odebrali: mgr Barbara Kudławiec, mgr Ryszard Jamro.
1. września muszą pojawić się refleksje dotyczące już 75. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Wydarzenia czasowo są odległe, ale w kontekście  dramatycznej sytuacji na Ukrainie hasło: „Nigdy więcej wojny!” skłania nas do uważnego spojrzenia na konieczność utrzymania pokoju w Polsce i Europie.
pppppSamorząd Uczniowski swoim programem z uśmiechem wprowadził nas
w rzeczywistość szkolną. Pani dyrektor Iwona Jamro przecięciem wstęgi i słowami: „Marzenia nawet utopijne, mobilizują do realizacji pragnień”  (Longin Jan Okoń)  otworzyła nowy rok szkolny w Zagórzanach.
pppppInauguracyjną mszę świętą w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców odprawił
ks. katecheta Krzysztof Baran.


Małgorzata Stępień

Więcej zdjęć w galerii >>

 

 

 

 
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Zagórzanach PDF Drukuj Email

 


ZARZĄDZENIE Nr 3/14


Dyrektora Zespołu Szkół w Zagórzanach
z dnia 26. sierpnia 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych  warunków korzystania przez uczniów
z bezpłatnych   podręczników lub materiałów edukacyjnych


Na podstawie art. 22ak ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),  zarządzam co następuje:


§ 1


W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania  podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się  szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach.

 

§ 2


1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
a) szkole należy przez to rozumieć  Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach
b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny w danej szkole,
c) rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
d) podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz materiały edukacyjne, w tym materiały edukacyjne  do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,
e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Gorlice.


§ 3


1.  Podręczniki  są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
2.  Podręczniki  są wypożyczane nieodpłatnie (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej  przez wychowawcę klasy.
4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniach i w godzinach  uzgodnionych  pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
5. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.
6. W uzasadnionych przypadkach wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
7. Podręczniki są wypożyczane uczniom po zawarciu przez rodzica  Umowy użyczenia podręcznika. Jeden egzemplarz  podpisanej na czas użyczenia Umowy przechowuje się  w sekretariacie.
8. Wzór umowy  zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa  i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
9. Za zebranie od rodziców podpisanych  umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje do sekretariatu.

 

§ 4


1. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku gdy z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego przechodzi uczeń niepełnosprawny, podręczniki dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

§ 5


1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole  uczniowie zwracają  podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż w dniu rozdania świadectw. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego  zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. 
2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel  odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, zniszczenia lub jego niezwrócenia można żądać od rodziców zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.
5. Zapisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.


§ 6


1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika  zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczyciela wychowawcę.


§ 7

 

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.


§ 8


1. Zarządzenie ma zastosowanie:
a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klasy I szkoły podstawowej,
b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum,
c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas I - V szkoły podstawowej oraz I-II gimnazjum.
2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjum.


§ 9


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej szkoły.


§ 10


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania druk umowy użyczenia podręczników >>

 

 


 

Wykaz podręczników

Kto jest Online?

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Do pobrania

Realizowane projekty

 

 

 

 

  

 

 

 

Licznik odwiedzin